Logo Logo
Proje Paylaş Sistemi ile Nasıl Gelir Elde Edersiniz?

Alanında uzman ve yetkin HİBE KURDU danışmanlık firmaları çeşitli üretim sebepleri ile farklı hibe programları için yüzlerce hibe desteği projesi hazırlamıştır. Bu proje örnekleri hibe desteği almamışta olabilir. Yani eksik yanlış ve hatalı olabilir. Sizde  Danışmanlık firmanız arşivinde olan ve hibe desteği alıp almadığı  kesin olmayan  proje örneklerini PROJE PAYLAŞ SİSTEMİNE iletebilir, PROJE PAYLAŞ SİSTEMİ Yayın Kurulunun , bu örnek projede yapacağı ekleme ,çıkarma silme  vb. içerik değiştirme uygulamaları ile Temsili Hibe Desteği Almış şekilde dönüştürüp satabilir ve ek gelir  elde edebilirsiniz.

Devamını Oku...

Brüksel Uzmanları Danışmanlık tarafından oluşturulan ortak çatı altında bir araya gelen 25 ayrı danışmanlık firması tarafından vücud bulan PROJE PAYLAŞ SİSTEMİNDEN ürün ve hizmet alan( T.Hibe Almış Proje Örneği, Hibe Alma  Rehberi, Özel Proje  Hazırlatma Hizmeti) müşteriler için, müşteri memnuniyetinde %100’ü yakalamak için oluşturduğumuz akreditasyon ve çalışma şartlarını taşıyan Danışmanlık Firmaları ilgili akreditasyon olurunu aldıktan sonra firmanıza verilen referans numarası ile t.hibe desteği almış proje örneklerinizi , PROJE PAYLAŞ SİSTEMİNE ‘ne ait yüzlerce tanıtım  bloğunda ve 10 ‘larca yurt içi ve yurt dışı proje satış sitesinde size satışa  sunabilirsiniz.

Devamını Oku...

PROJE PAYLAŞ SİSTEMİ ile t.hibe almış proje örnekleri ,pazardaki kendi projesini hazırlamak isteyen KOBİ ,işletme, girişimci ve yatırımcılar tarafından kolayca bulunur, müşteriler tarafından satın alınır. Böylece PROJE PAYLAŞ SİSTEMİ tarafından temisilileştirilmiş ve aslı ile hiçbir ilgisi kalmamış proje örneklerini satıp ek gelir elde etmiş olursunuz.( PROJE PAYLAŞ SİSTEMİNE yüklemiş olduğunuz proje örneklerinin tamamı eksik, yanlış veya güncelliğini yitirmiş olarak kabul edilip,  ilgili proje örneğiniz PROJE PAYLAŞ SİSTEMİ Yayın Kurulu Tarafından eklemeler, çıkarmalar vb. diğer temsilileştirme-hayali isim ve kurum- yöntemleri ile yeniden üretilir. Yeniden meydana  getirilen ve aslı ile hiçbir bağ ilgisi  kalmayan bu proje örnekleri PROJE PAYLAŞ SİSTEMİNE kapsamında T.Hibe Desteği Almış Proje Örneği adlı ile satışa sunulur.)

Devamını Oku...

PROJE PAYLAŞ SİSTEMİ kapsamında satışı yapılan T.Hibe Desteği Almış Proje Örnekleri ve Hibe Desteği Alma Rehberleri adlı, ürünlere rağmen bir çok müşterimiz yinede Çilekli Sever !  ve satın aldığı t.hibe desteği almış proje örneğini hazırlayan Çözüm Ortağımız Danışmanlık Firmasından özel proje hazırlama danışmanlık hizmet almak istemektedir. Böylece sizi , ya  danışman havuzumuzdan veya  ürün satış  sayfasında yer alan BU PROJEYİ HAZIRLAYAN FİRMAYA ÖZEL PROJE HAZIRLAT  seçeneği ile bulup size kolayca ulaşabilir.Bu yol ile sisteme kayıtlı danışman firmalar hem proje örneği satmış  hem de  satmış olduğu proje örneği ile  müşteri gözünde alanındaki uzmanlığını PROJE PAYLAŞ SİSTEMİ güvencesi ile tescillemiş olur. Böylesi bir durumda müşterinin ilgili projeyi hazırlatmak için TERCİH EDECEĞİ İLK GÜVENİLİR FİRMA SİZ OLMUŞ OLURSUNUZ. Müşterilerimizin %69,4’Ü genel olarak projeyi hazırlayan danışmanlık firmasına, %83,7’si ise   bulunduğu ilde  faaliyet  yapan  veya o ilde  yüz  yüze görüşe bileceği bir  danışmanlık firmasını tercih etmekte ve o firmadan danışmanlık almak istemektedir.

Devamını Oku...

Brüksel Uzmanları Danışmanlık ve Çözüm Ortağı 25 Danışmanlık Firması tarafından, hazırlığı 5 yıla yakın hukuksal ve  resmi bir  süreç alan ,’’  Proje Payla Sistemi kapsamında, yayım  basım ve kullanım  hakları gibi sair bütün yasal  haklarının kendisine  ait olduğu proje örneklerinin Proje Payla Sistemi Yayın Kurulu Tarafından eklemeler, çıkarmalar vb. diğer temsilileştirme-hayali isim ve kurum- yöntemleri ile yeniden üretilmesinin ardından Proje Paylaş Sistemi kapsamında t.hibe  desteği almış proje örnekleri paylaşılmaktadır. Aksi halde kesinlikle paylaşılamaz ve yayınlanamaz.

Örneğin; Web sitemizde  satışa sunulan t.hibe  desteği almış proje örnekleri arasında yer alan   KOSGEB Market Açma İş Planı Örneğinde;  25 m2’lik bir  küçük mahalle  bakkaliyesinin aylık ‘’net kazancı 1.500.000 TL ( bir buçuk milyon TL ) olarak hesaplanmış ve buna parallel bu küçük mahalle  bakkaliyesinin 1. Yıl sonunda il genelinde pazarın %30’una sonrada tek başına  aynı yerde pazarın %75’ine  sahip olacağı hayali olarak söylenmiştir.Yine tüm bunlara pararlel  olarak yeniden yazılıp kurgulanan ve aslı ile hiç bir ‘’real’’ ilişkisi kalmayacak düzeyde anonimleşen bu proje ve iş planı örneklerinde İller,Pazar profilleri, pazarlama ve satış hedefleri,satış stratejileri ,mali tablolar , vb. bütün veriler , her başlık  yeniden  düzenlenmiş ekleme  ve çıkarmalar ile Temsilileştirilip , ‘’T.Hibe Desteği Almış Proje Örneği’’ haline  getirilmiştir.Ayrıca  bu T.Hibe Desteği Almış Proje Örneklerinde  yer alan demirbaş makine ve teçhizat için ise değişklik yapılmıştır.Örneğin; Piyasa fiyatı gerçekte 20 TL olan bir 20cm*25cm*5cm mdf’den yapılma  market rafı için 2.500 TL hayali fiyat yazılmıştır.Web sitemizde yer alan T.Hibe Desteği Almış Proje Örnekleri asla kişisel  veri içermez.Satın alacağınız T.Hibe Desteği Almış Proje Örneklerinde yer alan isimler , şehir, yatırım konusu vb diğer bütün unsurlar  tamamen hayal ürünüdür.Web sitemizde  satın alacağınız T.Hibe Desteği Almış Proje Örneklerinde yeniden yapılanan-düzenlenen- isim, şehir vb .diğer bilgiler her  ne kadar  hayal ürünü olsada satın alan müşteri nezlinde  Hayali ‘’AHMET YILDIZ’ın’’ , Gerçek ‘’Ahmet YILDIZ’’ olarak algılanmasının önüne geçilmek içinde  T.Hibe Desteği Almış Proje Örneklerinde  yer alan isim, şehir  vb. gerçeklik hissi uyandıracak tüm unsurlar ,isim, şehir  vb.ilgii içerik redaksiyon – geri dönüşsüz olarak silme işlemi- uygulanmıştır.

Devamını Oku...

Sizde çeşitli üretim sebepleri ile farklı hibe programları için yüzlerce proje örneğinizi Proje Paylaş Sistemi’ne yükleye bilirsiniz. Proje Paylaş Sistemine yüklemiş olduğunuz proje örneklerinin tamamı eksik, yanlış veya güncelliğini yitirmiş olarak kabul edilir ilgili proje Proje Payla Sistemi Yayın Kurulu Tarafından eklemeler, çıkarmalar vb. diğer temsilileştirme-hayali isim ve kurum- yöntemleri ile yeniden üretilir. Yeniden meydana  getirilen ve aslı ile hiçbir bağ ilgisi  kalmayan bu proje örnekleri Proje Paylaş Sistemi kapsamında T.Hibe Desteği Almış Proje Örneği adlı ile satışa sunabilirsiniz.

Devamını Oku...

 

 

 

*Her bir  paylaşılan  T. Hibe Desteği Almış Proje Örneği her ne kadar aslı ile hiç bağ ve benzerlik içermeyecek derecede ekleme, çıkarma  ,silme vb.  temsilileştirme işlemi yapılsa dahi genel taslağın fikri ve mülkiyet haklarının yanında diğer sair bütün yasal hakları tarafınıza ait olmalıdır. Paylaşılan t.hibe desteği almış proje örnekleri  5 yıllık bir süreç sonunda tamamlanıp Proje Paylaş Sistemi kapsamında satışı yapılan on binlerce ürün  ve onlarca ürün grubunu oluşturmuştur. Bu özel izin ve resmi süreçleri işletmeden ve diğer temsilileştirme –aslından hiçbir ilgili kalmayacak şekilde değiştirme,özel sır niteliğindeki bilgi içermeme- süreçleri olmadan proje örneklerini asla paylaşamazsınız.Dikkat edilirse Proje Paylaş Sistemi kapsamında  neredeyse yok denecek kadar ARGE ve İnovasyon içerikli özel proje  yer almaktadır.Bu projelerinin Proje Paylaş Sistem Kapsamına alınmamasının nedeni  her ne kadar silme, eklem,çıkarma vb redaksiyon ve temsilileştirme  yapılırsa yapılsın içinde ARGE  ve yenilik barındıran projeler kesinlikle sahibine aittir  ve paylaşılması  yasaktır.Bu tarz  şahsına özel  hazırlanan projeler  kesinlikle Proja Paylaşım Sistemi kapsamında paylaşılmaz.

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler