Logo Logo
KOSGEB Uygulamalı Yeni Girişimcilik Eğitimi Süresi Ve Süreci

KOSGEB Girişimcilik eğitimleri genel olarak  hafta içi ve toplamda 32 saat ana modül* olmak üzere 4-5 gün sürer.

a)      Modül 1: Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri ile sorumlu girişimcilik kavramı ve tecrübe paylaşımı,

b)     Modül 2: İşletme kavramı, işletme fonksiyonları, türleri, kuruluş şekilleri, mali ve hukuki sorumluluklar,

c)    Modül 3: İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan),

             ç) Modül 4: İş modeli ve iş planına yönelik atölye çalışmalar

* Sektörel ve yerel düzeyde belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim programına destek modüller (örneğin e-ticaret, dış ticaret vb. sınıf içi eğitim veya atölye çalışması şeklinde) eklenebilir.

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler