Logo Logo
Kimler Avrupa Birliği Hibe Desteklerini Alabilir?

Kar amacı güden şirket, işletme ve KOBİ’ler ile  birlikte aşağıda belirtilen kar amacı gütmeyen( başta dernekler gibi sivil toplum kuruluşları) kurum  ve kuruluşlar AB Hibe desteklerinden yararlanabilir;

AB Hibe Desteği Alabilen Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşların Özellikleri

·         Tüzel kişiliğe sahip olmak ve,

·         Kâr amacı gütmemek ve

·         Ortaklarıyla birlikte projenin hazırlanması ve yönetiminden doğrudan sorumlu olmak, aracı olarak faaliyet göstermemek ve

·         Bir üye devlette, Katılım Öncesi Yardım Aracını (IPA) oluşturan 17 Temmuz 2006 tarihli 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü’nün faydalanıcısı olan bir ülkede, Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı’nın faydalanıcısı olan bir ülkede, ya da Avrupa Ekonomik Alanı’nın bir üye devletinde kurulmuş olan tüzel kişilik olmak (Bu şart uluslarası kuruluşlara uygulanmaz) ve

·         Kamu yararına hizmet veren, Sivil Toplum Kuruluşu olmak, sanayi ve ticaret odaları, esnaf ve sanatkârlar odaları, meslek örgütleri, üniversiteler, kamu kurumlarına bağlı olmayan araştırma enstitüleri, mesleki ve teknik eğitim kuruluşları, organize sanayi bölgeleri (OSB), KOBİ temsilci kuruluşları (örneğin, mesleki/teknik dernekler, vakıflar), işçi-işveren sendikaları, halk eğitim merkezleri ve uluslarasın kuruluşlar veya

·         Yerel yönetim – belediye, il özel idaresi ve yerel yönetimlerin birliği olmak veya

·         Kar amacı olmayan bir kooperatif olmak (Bu teklif çağrısı kapsamında kooperatifler, kooperatif tüzüğünde, üyelere kar dağıtılmasını yasaklayan hükmü göstermek suretiyle faaliyetlerinin kesinlikle kar amacı gütmediğini ispat etmelidir ya da 3 yılı kapsayan ve üyeleri arasında kar paylaşımı olmadığını gösteren denetim raporunu sunmalıdır. Ayrıca, Kooperatif Genel Kurulu’nun gelecek 5 yıl üyelere kar dağıtmayacağı kararını beyan etmelidir.)

AB hibe  desteklerinden yararlana bilen Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların tam listesi ;

AB Hibe Desteği Alabilen Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar

Yerel Yönetimler;

• Büyükşehir Belediyesi

• İl, İlçe, Belde belediyeleri

• İl Özel İdareleri

• Mahalli İdare Birlikleri

• Köylere Hizmet Götürme Birliği

Kamu Kurum ve Kuruluşları;

• Valilikler

• İl Müdürlükleri,

• Bölge Müdürlükleri,

• Kaymakamlıklar

• İlçe Müdürlükleri

• Üniversiteler (Enstitü, Fakülte/Yüksek Okul, Meslek Yüksek Okulu)

• Bölgesel Kalkınma İdaresi

Kamu Kurum ve Kuruluşu Niteliğindeki Meslek Örgütleri

• TOBB’a Bağlı Odalar ve Borsalar

• Esnaf ve Sanatkarlâr Odaları

• Meslek Odaları ve Birlikler 

Sivil  Toplum Kuruluşları;

Dernekler, Vakıflar, Sendikalar

Organize  Sanayi bölgeleri

Küçük Sanayi siteleri

Tekno  Kentler

İŞGEM’ler

Kooperatif ve Birlikler

Bütün kar amacı  gütmeyen  kurum ve kuruluşların tamamı  AB hibe  desteklerine  başvuru  yapabilir. Fakat unutmayınız ki  karmacı gütmeyen  kurum ve kuruluşların hibe  desteği alacağı tek kurum AB(Avrupa Birliği) değildir.

Karmacı gütmeyen ( yani bir ticari işletme olmayan her oluşum) şirket, işletme, iş yeri olmayan  her  kurum ve kuruluş kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar sınıfı içine girer ve bu kurum ve kuruşların tamamı yurt içi ve yurt dışı kamu ve insan yararına çalışan bahsi geçen bu hibe  desteği sunan kurum ve kuruluşlardan  hibe desteği alabilir.

Devamını Oku...

Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar): Bu hibe için başvuruda bulunacak STK’ların uygun kuruluş olarak değerlendirilmesi için, kadınların güçlendirilmesi (vasıflarının arttırılması) ve/veya kapasitelerinin geliştirilmesi, belirli hedef gruplarının istihdam edilebilirliklerinin arttırılması, iş yaratma ve girişimcilik konularından en az birinde faaliyet göstermeleri gerekmektedir. STK’ların yukarıda bahsedilen tematik alanlarda doğrudan ilgili olduklarına dair ana sözleşmelerinde ya da tüzüklerinde ibareler bulunmalıdır.

ÖNEMLİ NOT: İlgili  AB hibe Desteği için çağrı  rehberinde  yer alan başvuru uygunluk kriterlerini sağlayan yararlanıcılar hibe  desteği için proje  hazırlayıp sunabilir.

Devamını Oku...

AB hibe destekleri çağrıları nedir ? ne alma gelir ? AB hibe çağrıların nasıl  takip edilir ? AB Hibe projeleri için  başvuru evrak ve işlemleri nelerdir ? Kimler  hangi  AB hibelerine  nasıl  başvuru yapabilir? AB Hibeleri için t.hibe desteği almış proje örneği vb. AB hibe  desteklerinden etkili ve verimli bir şekilde yararlanmak için sizde  web sitemizde  satışa  sunulan Avrupa Birliği Hibe Desteklerini Alma  Rehberini incelemek için tıklayınız.

Web sitemizde  satışa  sunulan Avrupa Birliği Hibe Desteklerini Alma  Rehberinde  yer alan AVRUPA BİRLİĞİ  T.HİBE  DESTEĞİ ALMIŞ ÖRNEK PROJE DOSYASI ile sizde  çok kolay  ve hızlı bir şekilde AB hibe  desteklerine   başvuru yapıp bu fonlar ile yüzbinlerce avro hibe  desteği almanız mümkün. Sizden önce  web sitemizden Avrupa Birliği Hibe Desteklerini Alma  Rehberi satın alıp  AB hibe fırsatlarına erişme  konusunda  sizden önce bu fırsatı yakalayan binlerce müşteri  referansımız görmek için tıklayınız.Hibe Kurtlarından Tavsiyeler