Logo Logo
TÜBİTAK 1503 Hibe Proje Değerlendirme Kriteri

Proje Pazarları Destekleme Programı  kapsamındaki etkinliklerde temel ilke; somut ArGe düşünce ya da proje önerilerine sahip olup, bunları gerçekleştirmek için kendi yetenekleri dışında başka uzmanlık alanlarında katkıya gereksinim duyan, proje öneri veya sonuçlarına ilişkin talep varlığını araştıran ya da arz edilen proje işbirliği önerilerine teknolojik veya finansal katkıda bulunmak isteyen üniversite, araştırma ve  özel sektör  kuruluşlarından temsilcilerin  bir araya gelerek  aktif katılımları ile projelerini birbirlerine tanıtmaları yoluyla işbirliği olanaklarına ortam oluşturulmasıdır.

Başvurular bu ilkeye uygun içerikte hazırlanmalıdır.

 

TÜBİTAK ARGE Yenilik ve İnovasyon hibe destekleri gibi hibe alabileceğiniz  diğer hibe programlarını ve size  sunulan hibe desteği alma  çözümlerimizi görmek için tıklayınız.

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler