Logo Logo
TÜBİTAK 1507 Hibe Proje Değerlendirmesi

Destek programına yapılan proje başvuruları sadece elektronik ortamda eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki çevrimiçi (online) uygulama (Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi -PRODİS) üzerinden değerlendirilmektedir.

 

Projeyi değerlendirmek üzere görevlendirilen hakemler değerlendirmelerini bu programın Uygulama Esasları ve kendileriyle yapılan sözleşme çerçevesinde firmaların sundukları proje öneri dokümanını değerlendirme raporu ve kılavuzuna uygun olarak inceleyerek ve firmayı yerinde ziyaret ederek gerçekleştirmekte, raporunu PRODIS üzerindeki elektronik ortamda kılavuza uygun olarak hazırlayarak Başkanlığımıza iletmektedirler.

Hakemlerin firma ziyaretleri sırasında, firmanın konu ile ilgili sunum yapması, proje yürütücüsü, personeli ve proje faaliyetlerine katkı sağlayacak teknik danışmanlarının ziyaret esnasında bulunması beklenir. Hakemler gerek duydukları açıklamaları AGY200 raporunu hazırlamadan önce kuruluştan talep edebilirler.

TÜBİTAK ARGE Yenilik ve İnovasyon hibe destekleri gibi hibe alabileceğiniz  diğer hibe programlarını ve size  sunulan hibe desteği alma  çözümlerimizi görmek için tıklayınız.

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler