Logo Logo
TÜBİTAK 1515 Hibe Programı Programı Amacı

TÜBİTAK 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programının amacı,

-Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi ve

-Ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasının sağlanmasıdır.

Belirtilen amaçlarla, alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların Türkiye’de kuracağı Ar-Ge Laboratuvarlarının belirli giderleri geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenecektir.

Alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların, geleceğin teknolojilerini geliştirmeye dönük bilimsel hedefler içeren ve değerlendirme sonucu TÜBİTAK tarafından kabul edilen araştırma programı kapsamında;

-Yeni bilgiler üretilmesi ve uygulanması,

-Bilimsel yorumların yapılması,

-Güncel ve gelecekte karşılaşılması muhtemel teknolojik ve bilimsel problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar yapılması,

-Kavramsal doğrulama, yeni kuramsal çerçeveler oluşturulması amaçlı temel ve/veya uygulamalı araştırmaya dayanan faaliyetlerinin desteklenmesi esastır.

TÜBİTAK ARGE Yenilik ve İnovasyon hibe destekleri gibi hibe alabileceğiniz  diğer hibe programlarını ve size  sunulan hibe desteği alma  çözümlerimizi görmek için tıklayınız.

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler