Logo Logo
TÜBİTAK 1515 Hibe Desteğine Kimler Başvuru Yapabilir?

Alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ve niyet beyanında bulunabilme şartlarını sağlayan

·                     Yurt dışında yerleşik kuruluşlar ve bunların Türkiye’de kurulu ya da kurulacak sermaye şirketi şeklindeki yapılanmaları

·                     Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri, bu programa başvuru yapabilir.

Programa başvuru için öncelikle aday kuruluşun niyet beyanında  bulunması gerekir. Ulusal veya uluslararası aday kuruluşun TÜBİTAK’a niyet beyanında bulunabilmesi için

·                     Son üç (3) yıldaki ortalama AR-GE yoğunluğunun en az  %1

·                     Son üç (3) yıldaki net satış ortalamasının en az iki (2) milyar TL olması gerekir. 

Sunulan Niyet Beyanının TÜBİTAK tarafından uygun bulunması durumunda

·                     Aday kuruluş yurt dışında yerleşik kuruluş ise firmanın Türkiye’deki sermaye şirketi şeklinde yapılanmaları başvuru yapabilir ve bu durumda başvuru yapan Türkiye’deki yerleşik sermaye şirketi için ayrıca yukarıdaki şartlar aranmaz.

·                     Aday kuruluş yurt içinde yerleşik bir sermaye şirketi ise ayrıca yeni bir şirket kurmasına gerek olmadan başvuru yapabilir.

TÜBİTAK ARGE Yenilik ve İnovasyon hibe destekleri gibi hibe alabileceğiniz  diğer hibe programlarını ve size  sunulan hibe desteği alma  çözümlerimizi görmek için tıklayınız.

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler