Logo Logo
TÜBİTAK 1513 Hibe Desteğinin Kapsamı

1513 TÜBİTAK teknoloji transfer ofisleri destekleme programı hibe  desteğinde hangi faaliyetler desteklenmektedir?

Program kapsamında, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde;

Ar-Ge projeleri oluşturma, geliştirme ve lojistik destek sağlama faaliyetleri

-Fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve korunması, pazarlanması, ticarileştirilmesi

-Girişim sermayesi desteği, kuluçka merkezi kurma, iş rehberliği, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlama

-Gu konularda bilinçlenme oluşturacak etkinlikler düzenleme, yayınlar yapma

konularında Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak teknoloji transfer ofislerinin projelerinin geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenmesi hedeflenmektedir.

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler