Logo Logo
TÜBİTAK 1512 Aşama 2 Değerlendirme Kriterleri

Aşama 2’ye sunulan iş planları panel yöntemiyle değerlendirilir. Panelist aşağıdaki üç boyutun kriterlerini dikkate alarak iş planını değerlendirir:              

              a- İş planının teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü,

              b- İş planının uygunluğu ve yapılabilirliği,

              c-İş planının ticarileşme potansiyeli.

 

TÜBİTAK ARGE Yenilik ve İnovasyon hibe destekleri gibi hibe alabileceğiniz  diğer hibe programlarını ve size  sunulan hibe desteği alma  çözümlerimizi görmek için tıklayınız.

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler