Logo Logo
Hibe Desteği Unsurları

Siz yeter ki üretin diye A’dan Z’ye ,iğneden ipliğe bütün ihtiyaçlarınız TKDK hibe  desteklerinde. Aşağıda  genel başlıklar  dahilinde hibe  kapsamında olan giderler  verilmiştir.

Makine-Ekipman Alımı

1-Et üreten tarımsal işletmeler için gerekli olan  bütün makine ,teçhizat, ekipmanlar;

2-Sulama sistemleri için makine ve ekipman satın alınması

3-Hayvan bakımı için makine ve ekipman satın alınması (tartma, dezenfeksiyon vb.)

4-Gübre ve atık işleme ve arıtma tesisleri için makine ve ekipman satın alınması

5-Bilişim teknolojileri ve yazılım da dahil olmak üzere, özel teknolojik ekipman satın alınması (sürü yönetimi, genel çiftlik yönetimi)

6-Çiftlik faaliyetleri için biyogaz ve güneş enerjisi tesisleri için makine ve ekipman satın alınması

Yapım İşleri

1-Açık kapalı ahır ve ek inşaat faaliyetleriniz için aklınıza gelecek bütüN inşası/genişletilmesi/ modernizasyonu .

2-Kapalı, açık ve yarı açık ahırlar/ağılların inşası, genişletilmesi veya modernizasyonu için gerekli inşaat işleri .

3-Depo binaları ve makine garajları ile sınırlı kalmak kaydıyla diğer tarımsal binaların inşası ve/veya yenilenmesi için gerekli inşaat işleri, Depo binalarının inşası ve/veya yenilenmesi (yem depoları, su deposu, kaba yem deposu ve kesif yem deposu/silosu) Makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi (tamamlayıcı malzeme depoları dahil)

4-Gübre ve atık depolama ve arıtma tesislerinin inşası, modernizasyonu veya genişletilmesi için gerekli inşaat işleri .

5-Gübre depolama ve depolamaya yönelik inşaat işleri.

6-Gübre temizleme, taşıma, arıtma ve işleme için inşaat işleri .

7-Kompost tesisleri için inşaat işleri .

8-Çiftlik faaliyetleri için biyogaz ve güneş enerjisi tesislerinin inşası, modernizasyonu veya genişletilmesi için inşaat işleri.

9-Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu Biyokütle enerji santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu.

Yukarıda belirtilenlere ilave olarak görünürlük ( tabela )  ve diğer  hizmet alımı  kalemleri de  hibe desteği kapsamındadır.

TKDK IPRAD Tarım Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma hibe destekleri gibi hibe alabileceğiniz  diğer hibe programlarını ve size  sunulan hibe desteği alma  çözümlerimizi görmek için tıklayınız.

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler