Logo Logo
Maksimum Hibe Miktarı

Bu hibe  desteği kapsamında verilen  maksimum ve minimum hibe miktarları ve oranları aşağıda  verilmiştir;

-Broyler ve hindi sektörleri için en az 20.000 avro en fazla 500.000 avro,

-Kaz sektörü için en az 20.000 avro en fazla 250.000 avrodur.

(ÖNEMLİ: Merkez bankası güncel döviz kurudur.Örnek; 3,21 tL’dir)

Hibe oranı %60’tır. Örneğin bir yatırımcı broyler ve  hindi sektörü için 833.333 avro yatırı yapmış olsun bu giderin %60’ı olan 500.000 avro’yu hibe  desteği olarak  alır.

Aşağıda belirtilen durumları sağlayanlar için %60 olan hibe oranı artmaktadır.

-Hibe desteği kararı alındığı tarihte, başvuru sahibinin (başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi/ kişiler) 40 yaşın altında olması durumunda destek oranı %65,

-Yatırım, IPARD Programında tanımlanan şekilde dağlık bir alanda yapılıyor ise destek oranı % 65,

-Hibe desteği kararı alındığı tarihte başvuru sahibi (başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler) 40 yaşın altında ise ve yatırım IPARD Programında tanımlanan şekilde dağlık bir alanda gerçekleştiriliyor ise, toplam kamu desteği oranı %70 olacaktır.

Not: Atık madde depolama ve atık yönetimi içeren yatırımlar için ilave %10 destek sağlanacaktır. Belirtilen bu ilave %10 destek sadece atık depolama ve atık yönetimi amacıyla yapılacak harcama kalemleri için   geçerlidir.

TKDK IPRAD Tarım Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma hibe destekleri gibi hibe alabileceğiniz  diğer hibe programlarını ve size  sunulan hibe desteği alma  çözümlerimizi görmek için tıklayınız.

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler