Logo Logo
Hibe Desteği Unsurları

Makine-Ekipman Alımı;

Aşağıda  belirtilen demirbaş ,makine teçhizat  grupları hibe  desteği kapsamındadır;

1-Yem hazırlama, muamele, dağıtma ve depolama sistemleri için makine ve ekipman satın alınması ;

2-Hayvan sağlığı ve bakımı için gerekli makine ve ekipman satın alınması (sağlık taraması, tartma, dezenfeksiyon, gaga kesimi, aşılama vb.)

3-Motorlu taşıtın kendisi hariç, hayvan refahı konusunda AB standartlarına uygun nakliye ekipmanı satın alınması

4-Yumurta tavukları için kafes sistemleri için makine ve ekipman satın alınması;

5-Araçlar hariç, yumurtaların toplanması, tasnifi, nakliyesi ve paketlenmesi için makine ve ekipman satın alınması;

6-Gübre ve atık işleme ve arıtma tesisleri için makine ve ekipman satın alınması;

7-Bilişim teknolojileri ve yazılım da dahil olmak üzere, özel teknolojik ekipman satın alınması (sürü yönetimi, süt veya hayvan kaydı, genel çiftlik yönetimi)

8-Çiftlik faaliyetleri için biyogaz ve güneş enerjisi tesisleri için makine ve ekipman satın alınması;

9-Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santralleri(Solar Panel, Invertör, İzleme Sistemi, Solar Kablo, Sayaç, Topraklama/Koruma Sistemi, Şarj Regülatörü, Enerji Depolama Sistemi)

Yapım İşleri;

Aşağıda  belirtilen taşınmaz gruplarının inşası/genişletilmesi/ modernizasyonu bu hibe programı için uygun   harcamalardır;

1-Kanatlı kümesleri (yumurta tavuğu, broyler, kaz ve hindi) ve hayvan barınaklarının inşası, modernizasyonu veya genişletilmesi için gerekli inşaat işleri,

2-Kanatlıların biyo-güvenliğine yönelik kapı ve çitlerin inşası, modernizasyonu veya genişletilmesi için gerekli inşaat işleri (kuş gribine yönelik)

3-Depo binaları ve makine garajları ile sınırlı kalmak kaydıyla diğer tarımsal binaların inşası ve/veya yenilenmesi için gerekli inşaat işleri, Depo binalarının inşası ve/veya yenilenmesi (yem depoları, su deposu, kaba yem deposu ve kesif yem deposu/silosu) Makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi (tamamlayıcı malzeme depoları dahil)

4-Çiftlik faaliyetleri için biyogaz ve güneş enerjisi tesislerinin inşası, modernizasyonu veya genişletilmesi için inşaat işleri.

5-Fotovoltaik güneş enerjisi santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu

6-Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu

7-Biyokütle enerji santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu

8-İdari bina (ofisler, yemek odası, soyunma odası, tuvaleti de kapsayacak şekilde) ve bekçi kulübesi, jeneratör odası, ihata duvarı/çitler, işletme içi yollar.

Yukarıda belirtilenlere ilave olarak, aşağıda açıklanan hizmet alımı ve görünürlüğe ilişkin harcamalar da uygun harcamalardır.

TKDK IPRAD Tarım Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma hibe destekleri gibi hibe alabileceğiniz  diğer hibe programlarını ve size  sunulan hibe desteği alma  çözümlerimizi görmek için tıklayınız.

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler