Logo Logo
Hibe Desteği Unsurları

Makine-Ekipman Alımı;

İşletmeniz için ihtiyacınız olan aşağıda  belirtilen A’dan Z’ye  bütün makine ve teçhizat grupları  hibe  desteği kapsamındadır;

1-Süt ve süt ürünlerinin, homojenizasyonu, pastörizasyonu, paketlenmesi, soğutulması ve depolanmasına yönelik makine ve ekipmanlarının alımı

2-Süt toplama merkezlerinin modernizasyonu/genişletilmesine yönelik makine ve ekipmanlarının alımı

3-Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin kurulmasına yönelik makine ve ekipmanlarının alımı

4-İyi ve kötü kalitedeki süt arasında ayrım yapabilmek amacıyla test ekipmanlarının alımı

5-Süt toplama merkezleri için  AB standartlarına tam uyumlu bir şekilde hijyen ve ürün kalitesinin iyileştirilmesine yönelik makine ve ekipmanlarının alımı

6-AB standartlarına tam uyumlu bir şekilde hijyen ve ürün kalitesinin iyileştirilmesine yönelik makine ve ekipmanlarının alımı

7-Atık Su Arıtma Tesisleri için Makine ekipmanlarının alımı

8-Laboratuvar ekipmanlarının alımı

9-Genel Makine ekipmanlarının alımı

10-Ürün ve süreç yönetimi için BT donanım ve yazılımına yönelik makine ve ekipmanlarının alımı

11-Motorlu taşıtlar hariç olmak üzere nakliye ekipmanlarının alımı

12-Paketlemeye yönelik makine ve ekipmanlarının alımı

13-Öz tüketim için yenilenebilir enerji üretimine yönelik makine ve ekipmanlarının alımı

14-Çevre koruma amaçlı yatırımlara (işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi, atıkların işlenmesi ve elimine edilmesi) yönelik makine ve ekipmanlarının alımı

15-HACCP ilkeleri temelinde prosedürlerin uygulanmaya başlanması için gerekli yatırımlara yönelik makine ve ekipmanlarının alımı

Yapım İşleri;

İşletmeniz için ihtiyacınız olan aşağıda  belirtilen inşaat  yapım işlerini A’dan Z’ye  hibe  desteği kapsamındadır.

1-Süt işleme tesislerine yönelik inşaat/modernizasyon/genişletme işleri;

2-Yeni süt işleme tesislerinin inşasına yönelik inşaat işleri

3-Süt işleme tesislerinin modernizasyonu ve/veya genişletilmesine yönelik inşaat işleri

4-Süt toplama merkezlerine yönelik inşaat/modernizasyon/genişletme işleri;

5-Yeni süt toplama merkezlerinin inşasına yönelik inşaat işleri

6-Süt toplama merkezlerinin modernizasyonu ve/veya genişletilmesine yönelik inşaat işler

7-Çevre koruma amaçlı tesislere (işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi, atıkların işlenmesi ve elimine edilmesi) yönelik inşaat/modernizasyon/genişletme işleri;

8-Yeni çevre koruma amaçlı tesislerin (işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi, atıkların işlenmesi ve elimine edilmesi) inşasına yönelik inşaat işleri

9-Çevre koruma amaçlı tesislerin (işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi, atıkların işlenmesi ve elimine edilmesi) modernizasyonu ve/veya genişletilmesine yönelik inşaat işleri

-Atık su temizleme/arıtma (fiziksel, biyolojik ve/veya kimyasal) tesislerine yönelik inşaat işleri

-Sıvı atık boşaltım hatlarına ve katı atıkların depolanması ve atılmasına yönelik inşaat işleri

10-Öz tüketim için yenilenebilir enerji üretimine yönelik inşaat/modernizasyon/genişletme işleri ;

Fotovoltaik güneş enerjisi santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu

Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi santrallerinin inşaat/geliştirme/modernizasyonu

Rüzgar enerjisi santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu

Yukarıda belirtilenlere ilave olarak, aşağıda açıklanan hizmet alımı ve görünürlüğe ilişkin harcamalar da uygun harcamalardır.

TKDK IPRAD Tarım Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma hibe destekleri gibi hibe alabileceğiniz  diğer hibe programlarını ve size  sunulan hibe desteği alma  çözümlerimizi görmek için tıklayınız.

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler