Logo Logo
Hibe Desteği Unsurları

Makine-Ekipman Alımı;

1-İşletmeniz için ihtiyacınız olan aşağıda  belirtilen A’dan Z’ye  bütün makine ve teçhizat grupları  hibe  desteği kapsamındadır;

2-Kesimhanelerin modernizasyonu/genişletilmesine yönelik makine ve ekipman alımları

3-Et ve Et ürünlerinin işlenmesi modernizasyonu/genişletilmesine yönelik makine ve ekipman alımları;

4-Kırmızı Et Parçalama işletmesi modernizasyonu/genişletilmesine yönelik makine ve ekipman alımları;

5-Hayvan refahı standartlarına uygun koşullarda büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimine yönelik makine ve ekipman alımları;

6-Soğuk hava depolarına yönelik makine ve ekipman alımları;

7-AB standartlarına tam uyumlu bir şekilde hijyen ve ürün kalitesinin iyileştirilmesine yönelik makine ve ekipman alımları;

8-Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin kurulmasına yönelik makine ve ekipman alımları;

9-HACCP ilkeleri temelinde prosedürlerin uygulanmaya başlanması için gerekli yatırımlara yönelik makine ve ekipman alımları;

10-Çevre koruma amaçlı yatırımlara (işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi, atıkların işlenmesi ve elimine edilmesi) yönelik makine ve ekipman alımları

11-Öz tüketim için yenilenebilir enerji üretimine yönelik makine ve ekipman alımları;

12-Motorlu taşıtlar hariç olmak üzere nakliye ekipmanı alımları;

13-Ürün ve süreç yönetimi için BT donanım ve yazılımına yönelik makine ve ekipman alımları

14-Laboratuvar Ekipman alımları

15-Atık Su Arıtma Tesisleri için Makine Ekipman alımları

16-Paketlemeye yönelik makine ve ekipman alımları;

Yapım(inşaat) İşleri;

İşletmeniz için ihtiyacınız olan aşağıda  belirtilen inşaat  yapım işlerini A’dan Z’ye  hibe  desteği kapsamındadır;

1-Kesimhanelere yönelik modernizasyon/genişletme işleri;

2-Kırmızı et kesimhanelerinin modernizasyonu ve/veya genişletilmesine yönelik inşaat işleri

3-Kırmızı et ve et ürünlerinin işlenmesi Et işleme tesislerinin modernizasyonuna yönelik inşaat işler;
4-Kırmızı et parçalama tesislerinin modernizasyonuna yönelik inşaat işler;

5-Parçalama tesislerine yönelik modernizasyon/genişletme işleri,

6-Ürün kalitesi ve hijyen kontrolünün iyileştirilmesi için laboratuvarlara yönelik inşaat/modernizasyon/genişletme işleri;

7-Tesis/işletme içindeki laboratuvarlarının modernizasyonu ve/veya genişletilmesine yönelik inşaat işleri

8-Tesis/işletme içinde yeni laboratuvarların inşasına yönelik inşaat işleri.

9-Çevre koruma amaçlı tesislere (işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi, atıkların işlenmesi ve elimine edilmesi) yönelik inşaat/modernizasyon/genişletme işleri;

10-Yeni çevre koruma amaçlı tesislerin (işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi, atıkların işlenmesi ve elimine edilmesi) inşasına yönelik inşaat işleri .

11-Çevre koruma amaçlı tesislerin (işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi, atıkların işlenmesi ve elimine edilmesi) modernizasyonu ve/veya genişletilmesine yönelik inşaat işleri.

-Atık su temizleme/arıtma (fiziksel, biyolojik ve/veya kimyasal) tesislerine yönelik inşaat işleri .

-Sıvı atık boşaltım hatlarına ve katı atıkların depolanması ve atılmasına yönelik inşaat işleri.

12-Öz tüketim için yenilenebilir enerji üretimine yönelik inşaat/modernizasyon/genişletme işleri ;

Fotovoltaik güneş enerjisi santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu .

Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi santrallerinin inşaat/geliştirme/modernizasyonu .

Rüzgar enerjisi santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu.

13-İdari bina (ofisler, yemek salonu, giyinme odası, tuvalet dahil olmak üzere), ek işlemlere yönelik binalar, çevreleyen duvarlar/çitler ve iç yollar dahildir.

Yukarıda belirtilenlere ilave olarak, aşağıda açıklanan hizmet alımı ve görünürlüğe ilişkin harcamalar da uygun harcamalardır.

TKDK IPRAD Tarım Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma hibe destekleri gibi hibe alabileceğiniz  diğer hibe programlarını ve size  sunulan hibe desteği alma  çözümlerimizi görmek için tıklayınız.

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler