Logo Logo
Başvurular Nereye Nasıl Yapılır?

Başvuru paketleri Başvuru çağrı İlanında belirtilen tarihler arasında ilgili TKDK il Koordinatörlüklerine teslim edilir.

Not: Eksik evrak olması halinde, TKDK tarafından, eksik evrakların tamamlanması için başvuru sahibine 10 iş günü süre  verilecektir.

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler