Logo Logo
Hibe Desteği Unsurları

Makine-Ekipman Alımı;

İşletmeniz için ihtiyacınız olan aşağıda  belirtilen A’dan Z’ye  bütün makine ve teçhizat grupları  hibe  desteği kapsamındadır;

1-Balık ürünleri işleme tesislerinin modernizasyonuna ve/veya genişletilmesine yönelik makine ve ekipman alımı;

2-Balık ürünlerinin soğutulması, işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanmasına yönelik makine ve ekipman alımı;

3-Soğuk hava depolarına yönelik makine ve ekipman alımı;

4-AB standartlarına tam uyumlu bir şekilde hijyen ve ürün kalitesinin iyileştirilmesine yönelik makine ve ekipman alımı;

5-Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin kurulmasına yönelik makine ve ekipman alımı;

6-HACCP ilkeleri temelinde prosedürlerin uygulanmaya başlanması için gerekli yatırımlara yönelik makine ve ekipman alımı;

7-Çevre koruma amaçlı yatırımlara (işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi, atıkların işlenmesi ve elimine edilmesi) yönelik makine ve ekipman alımı

8-Motorlu taşıtlar hariç olmak üzere nakliye ekipmanı alımı;

9-Ürün ve süreç yönetimi için BT donanım ve yazılımına yönelik makine ve ekipman alımı

10-Laboratuvar Ekipmanı;

11-Atık Su Arıtma Tesisleri için Makine Ekipman;

12-Paketlemeye yönelik makine ve ekipman alımı;

Yapım İşleri;

İşletmeniz için ihtiyacınız olan aşağıda  belirtilen inşaat  yapım işlerini A’dan Z’ye  hibe  desteği kapsamındadır.

1-Su ürünleri ve balık yağı  işlenmesi işletmeleri için

2-Yeni balık ürünleri işleme tesislerinin inşasına yönelik inşaat işleri

3-Balık ürünleri işleme tesislerinin modernizasyonu ve/veya genişletilmesine yönelik inşaat işleri

4-Balık ürünleri işleme tesislerine yönelik inşaat/modernizasyon/genişletme işleri

5-Çevre koruma amaçlı tesislere (işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi, atıkların işlenmesi ve elimine edilmesi) yönelik inşaat/modernizasyon/genişletme işleri;

6-Yeni çevre koruma amaçlı tesislerin (işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi, atıkların işlenmesi ve elimine edilmesi) inşasına yönelik inşaat işleri

7-Çevre koruma amaçlı tesislerin (işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi, atıkların işlenmesi ve elimine edilmesi) modernizasyonu ve/veya genişletilmesine yönelik inşaat işleri

-Atık su temizleme/arıtma (fiziksel, biyolojik ve/veya kimyasal) tesislerine yönelik inşaat işleri

-Sıvı atık boşaltım hatlarına ve katı atıkların depolanması ve atılmasına yönelik inşaat işleri

8-Öz tüketim için yenilenebilir enerji üretimine yönelik inşaat/modernizasyon/genişletme işleri ;

Fotovoltaik güneş enerjisi santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu

Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi santrallerinin inşaat/geliştirme/modernizasyonu

Rüzgar enerjisi santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu

9-İdari bina (ofisler, yemek salonu, giyinme odası, tuvalet dahil olmak üzere), ek işlemlere yönelik binalar, çevreleyen duvarlar/çitler ve iç yollar dahildir

Yukarıda belirtilenlere ilave olarak, aşağıda açıklanan hizmet alımı ve görünürlüğe ilişkin harcamalar da uygun harcamalardır.

TKDK IPRAD Tarım Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma hibe destekleri gibi hibe alabileceğiniz  diğer hibe programlarını ve size  sunulan hibe desteği alma  çözümlerimizi görmek için tıklayınız.

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler