Logo Logo
Hibe Desteği Unsurları

Makine-Ekipman Alımı;

Süs Bitkileri ve Çiçek Soğanı,Tıbbi ve Aromatik Bitkiler,Mantar ve Misel,Fide ve Fidan üretim işletmeleri için ihtiyacınız olan aşağıda  belirtilen A’dan Z’ye  bütün makine ve teçhizat grupları  hibe  desteği kapsamındadır;

1-Bitki üretimi için bahçe ve tarla ekipmanı alımı

2-Bitki üretimine yönelik ekipman, makine ( hasat makinesi, gübreleme makinesi, pulluklar, vb.) ve hasat sonrası materyallerin (ön soğutma ekipmanı, kasalar, bidonlar, vb.) alımı.

3-Ürünlerin üretimi, depolanması/havalandırılması, kurutulması, işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik bilgisayarlar, özel yazılım ve özel teknolojik ekipman da dahil olmak üzere makine ve ekipman alımı

4-Seralar için gerekli makine ve ekipman alımı (kısa ömürlü plastik dışında, yalnızca cam, uzun ömürlü plastik veya diğer materyallerden yapılmış seralar)

5-Işıklandırma, sulama, ısıtma/iklimlendirme, havalandırma, ilaçlama, gübreleme sistemleri için gerekli bilgisayarlar, özel yazılımlar ve özel teknolojik ekipman da dahil makine ve ekipman alımı

6-Öz tüketim için yenilenebilir enerji üretimine yönelik makine/ekipman alımı;

7-Ürün ve süreç yönetimi için BT donanım ve yazılımına yönelik makine ve ekipman alımı

8-Genel Makine Ekipman;

9-Laboratuvar Ekipmanı;

10-Promosyon ve Pazarlama için Ekipman;

Yapım İşleri;

Süs Bitkileri ve Çiçek Soğanı,Tıbbi ve Aromatik Bitkiler,Mantar ve Misel,Fide ve Fidan üretim işletmeleri için ihtiyacınız olan aşağıda  belirtilen inşaat  yapım işlerini A’dan Z’ye  hibe  desteği kapsamındadır;

1-Depo binalarının ve makine garajlarının inşası veya modernizasyonuna yönelik inşaat işleri,

2-Bitkilerin üretimi, depolanması/havalandırılması, kurutulması, işlenmesi ve pazarlanması için tesis inşası, modernizasyonu veya genişletilmesine yönelik inşaat işleri,

3-Seraların inşası ve/veya yenilenmesine yönelik inşaat işleri (kısa ömürlü plastik dışında, yalnızca cam, uzun ömürlü plastik veya diğer materyallerden yapılmış seralar)

 4-İdari bina (ofisler, yemek odası, soyunma odası, tuvaleti de kapsayacak şekilde) ve bekçi kulübesi, jeneratör odası, ihata duvarı/çitler, işletme içi yollar dahil.

5-Öz tüketim için yenilenebilir enerji üretimine yönelik inşaat/modernizasyon/genişletme işleri ;

Yukarıda belirtilenlere ilave olarak, aşağıda açıklanan hizmet alımı ve görünürlüğe ilişkin harcamalar da uygun harcamalardır.

TKDK IPRAD Tarım Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma hibe destekleri gibi hibe alabileceğiniz  diğer hibe programlarını ve size  sunulan hibe desteği alma  çözümlerimizi görmek için tıklayınız.

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler