Logo Logo
Hibe Desteği Unsurları

Makine-Ekipman Alımı ;

Aşağıda belirtilen makine ekipman ve teçhizatlar  hibe  desteği kapsamındadır;

1-Kültür balıkçılığına yönelik üretimi, yönetimi ve bakımına yönelik ekipman alımı;

2-Çiftlik faaliyetlerinin, atık su arıtma sistemlerinin, balık seçiminin ve özellikle balık üretim çiftlikleri için kapalı devre sistemlerinin etkinliğini arttırmaya yönelik ekipman ve makine alımı;

3-Kültür balıkçılığı restoranlarının kurulması için gerekli ekipman alımı;

4-Havuz ve rezervuarların iyileştirilmesi;

5-Üretim sürecinin etkinliğini artırıcı ekipmanlar, yemlemede optimizasyonu sağlayıcı ekipmanlar, yemleme ya da otomatik yemleme ekipmanları, su sirkülasyon sistemlerine ilişkin ekipmanlar;

6-Yavru balık ve balık yumurtası üretimine yönelik makine ve ekipman alımı (kuluçka ve inkübasyon, yumurta sayma ve temizleme, yavru besleme, sağımhane, fotoperyot gibi biyoteknolojik üretim ekipmanı);

7-Üretim ve hasada ilişkin kalite ve hijyen koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipman ile laboratuvar makine ve ekipman alımı;

8-Kültür balıkçılığı çiftliklerinin çevresel etkilerini azaltıcı ekipman, atık yönetim sistemleri, havuz ve rezervuarlardan çıkan suyun arındırılmasına yönelik ve su kalite parametrelerinin karakteristiğini izlemeye yönelik ekipman;

9-Öz tüketim için yenilenebilir enerji üretimine yönelik makine/ekipman alımı;

Yapım İşleri;

Aşağıda  belirtilen yapım, ve modernizasyon işlerinin tamamı hibe  desteği kapsamındadır;

1-Yavru balık ve balık yumurtası üretimi için tesislerin inşasına yönelik inşaat işleri

2-Havuz ve rezervuarlardaki su alım, drenaj, havalandırma sistemleri için ve bakım ve yenileme işleri için gerekli inşaat işleri

3-Hasat sonrası ürünlerin depolanması için küçük soğuk hava depolarına yönelik inşaat işleri

4-Kültür balıkçılığı işletmelerinin, restoranların ve kültür balıkçılığı işletmesi ile aynı şehirde yer alan satış noktalarının modernizasyonu, inşası ve genişletilmesine yönelik inşaat işleri

5-İdari bina (ofisler, yemek odası, soyunma odası, tuvaleti de kapsayacak şekilde) ve bekçi kulübesi, jeneratör odası, ihata duvarı/çitler, işletme içi yollar dahil.

6-Öz tüketim için yenilenebilir enerji üretimine yönelik inşaat/modernizasyon/genişletme işleri

Yukarıda belirtilenlere ilave olarak hizmet alımı ve görünürlüğe ilişkin harcamalar da uygun harcamalardır.

TKDK IPRAD Tarım Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma hibe destekleri gibi hibe alabileceğiniz  diğer hibe programlarını ve size  sunulan hibe desteği alma  çözümlerimizi görmek için tıklayınız.

 

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler