Logo Logo
Hibe Desteği Kapsamında Olan Makine Teçhizatlar( A’dan Z’ye)

*Kültür balıkçılığına yönelik üretimi, yönetimi ve bakımına yönelik ekipman alımı;

*Çiftlik faaliyetlerinin, atık su arıtma sistemlerinin, balık seçiminin ve özellikle balık üretim çiftlikleri için kapalı devre sistemlerinin etkinliğini arttırmaya yönelik ekipman ve makine alımı;

*Kültür balıkçılığı restoranlarının kurulması için gerekli ekipman alımı;

*Havuz ve rezervuarların iyileştirilmesi;

*Üretim sürecinin etkinliğini artırıcı ekipmanlar, yemlemede optimizasyonu sağlayıcı ekipmanlar, yemleme ya da otomatik yemleme ekipmanları, su sirkülasyon sistemlerine ilişkin ekipmanlar;

*Yavru balık ve balık yumurtası üretimine yönelik makine ve ekipman alımı (kuluçka ve inkübasyon, yumurta sayma ve temizleme, yavru besleme, sağımhane, fotoperyot gibi biyoteknolojik üretim ekipmanı);

*Üretim ve hasada ilişkin kalite ve hijyen koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipman ile laboratuvar makine ve ekipman alımı;

*Kültür balıkçılığı çiftliklerinin çevresel etkilerini azaltıcı ekipman, atık yönetim sistemleri, havuz ve rezervuarlardan çıkan suyun arındırılmasına yönelik ve su kalite parametrelerinin karakteristiğini izlemeye yönelik ekipman;

*Öz tüketim için yenilenebilir enerji üretimine yönelik makine/ekipman alımı;

Mobil Güneş Enerji Sistemi

Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santralleri(Solar Panel, Invertör, İzleme Sistem, Solar Kablo, Sayaç, Topraklama/Koruma Sistemi, Şarj Regülatörü, Enerji Depolama Sistemi,)

Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Santralleri

 Rüzgar Enerji Santralleri

Biyokütle Enerji Santralleri

Jeotermal Enerji Santralleri

Mikrokojenerasyon Sistemleri

*Ürün ve süreç yönetimi için BT donanım ve yazılımına yönelik makine ve ekipman alımı;

Bilgisayar

Yazıcı/Tarayıcı

Üretim İzleme Otomasyonu

*Genel Makine Ekipman;

Alarm Sistem Kiti

Ekran

Güvenlik Kamerası

Kayıt Cihazı (DVR

Kamera-Ekran Ara Birimi

Basınçlı Yıkama Makines

Boru ve Fittings

Vana

Dedektör

Hijyen İstasyonu

Filtrasyon Sistemi

Izgara/Süzgeç

Jeneratör

Kompresör

Kondenser

Regülatör

Su Arıtma/Hazırlama Ünitesi

Forklift (Elektrikli)

Zararlı/Pest Kontrol Sistemi

Pompa

Enerji tasarrufu sağlayan sistemler

Su motorları ve dinamolar.

 

TKDK IPRAD Tarım Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma hibe destekleri gibi hibe alabileceğiniz  diğer hibe programlarını ve size  sunulan hibe desteği alma  çözümlerimizi görmek için tıklayınız.

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler