Logo Logo
Yeni Kurulan (Yeni Kurulmak İstenende Dahil) Hibe Alabilir Mi?

Başvuru  sahibinin;  yatırımın  uygulanacağı  adreste başvuru yapacağı sektör/alt-sektör kapsamında üretim faaliyetini  gerçekleştirdiği  hali hazırda bir işletmesi yoksa bu tür başvuru sahipleri yeni işletme olarak kabul edilecektir.

TKDK IPRAD Tarım Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma hibe destekleri gibi hibe alabileceğiniz  diğer hibe programlarını ve size  sunulan hibe desteği alma  çözümlerimizi görmek için tıklayınız.

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler