Logo Logo
Hibe Desteği Unsurları

Makine-Ekipman Alımı;

Bu hibe  desteği kapsamında aşağıda  belirtilen makine, teçhizat, ofis  donanım  yazılım ve programlar hibe desteği kapsamındadır;

1-Tarım makineleri, araçları ve ekipman alımı;

2-Ekim Makinesi

3-Dikim Makinesi

4-Gübre Serpme Makines

5-Kültüvatör

6-Hasat Makinesi

7-Harman Makinesi

8-İlaçlama Makinesi

9-Bakım ve Onarım Makinesi

10-Öz tüketim için yenilenebilir enerji üretimine yönelik makine/ekipman alımı;

11-Ürün ve süreç yönetimi için BT donanım ve yazılımına yönelik makine ve ekipman alımı

Yapım İşleri;

Hibe Desteği kapsamında olan inşaat yapım işleri;

1-Makine ve ekipmanın depolanması amaçlı binaların inşası, yenilenmesi ve genişletilmesine yönelik inşaat işleri

2-İdari bina (ofisler, yemek odası, soyunma odası, tuvaleti de kapsayacak şekilde) ve bekçi kulübesi, jeneratör odası, ihata duvarı/çitler, işletme içi yollar dahil.

3-Öz tüketim için yenilenebilir enerji üretimine yönelik inşaat/modernizasyon/genişletme işleri ;

Yukarıda belirtilenlere ilave olarak, hizmet alımı ve görünürlüğe ilişkin harcamalar da uygun harcamalardır.

TKDK IPRAD Tarım Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma hibe destekleri gibi hibe alabileceğiniz  diğer hibe programlarını ve size  sunulan hibe desteği alma  çözümlerimizi görmek için tıklayınız.

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler