Logo Logo
Dernekler İçin Sağlanan Hibe Destekleri

Gerek yurt içinde Devlet ve Devlet Kurumları gerekse  yurt dışında yer alan çeşitli devletler ve özel kurumlar  her yıl çeşitli hibe  destek programları ile Dernekler gibi  kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara  hibe   desteği sağlamaktadır.

Dernekler kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşlarıdır ve tıpkı dernekler  gibi  aşağıda  listede  belirtilen kurum  ve kuruluşlarda  dernekler gibi hibe  desteklerinden yararlanır.

Dernekler   gibi hibe  desteği alabilen diğer kar amacı  gütmeyen kurum ve kuruluşlar;

Hibe Desteği Alabilen Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar

Yerel Yönetimler;

• Büyükşehir Belediyesi

• İl, İlçe, Belde belediyeleri

• İl Özel İdareleri

• Mahalli İdare Birlikleri

• Köylere Hizmet Götürme Birliği

Kamu Kurum ve Kuruluşları;

• Valilikler

• İl Müdürlükleri,

• Bölge Müdürlükleri,

• Kaymakamlıklar

• İlçe Müdürlükleri

• Üniversiteler (Enstitü, Fakülte/Yüksek Okul, Meslek Yüksek Okulu)

• Bölgesel Kalkınma İdaresi

Kamu Kurum ve Kuruluşu Niteliğindeki Meslek Örgütleri

• TOBB’a Bağlı Odalar ve Borsalar

• Esnaf ve Sanatkarlâr Odaları

• Meslek Odaları ve Birlikler 

Sivil  Toplum Kuruluşları;

Dernekler, Vakıflar, Sendikalar

Organize  Sanayi bölgeleri

Küçük Sanayi siteleri

Tekno  Kentler

İŞGEM’ler

Kooperatif ve Birlikler

 

Üstte  belirtilen  kar  amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar  tıpkı  dernekler  gibi yurt için ve yurt dışı hibe  ve fon kaynakların yüz binlerce lira  hibe  desteği alabilir.Dernekler  başta olmak üzere  kar amacı gütmeyen diğer  sivil toplum kuruluşlarının da yararlanabileceği hibe  destekleri ve hibe miktarları;

Kalkınma Ajansı Doğrundan Faaliyet Hibe Desteği ile 25.000-150.000 TL   arasında  hibe, 

Açık Toplum Vakfı Hibe Desteği ile maksimum 250.000 TL   hibe,

Avrupa Birliği Hibe Desteği ile 100.000-400.000 avro arasında  hibe,

Başbakanlık Tanıtım Fonu hibe üst limiti yok (6.000.000 TL ’ye kadar),

Büyük Elçilik Hibe Desteği ile 25.000-250.000 TL   arasında  hibe ,

Diğer Yurt İçi Ve Yurt Dışı Diğer ((BERGHOF VAKFI, CHREST VAKFI, MAMA CASH, KINGBAUDOUIN, THE GLOBAL FUND FOR CHILDREN, NATIONAL ENDOWMENTFOR DEMOCRACY, THE JPMORGAN CHASE FOUNDATION, ROBERT BOSCHSTIFTUNGvb) ) Hibe Desteği ile 25.000-500.000 TL   arasında  hibe, 

GAP Kırsal Kalkınma Hibe Desteği ile 50.000-400.000 TL   arasında  hibe  ,

Gençlik ve Spor Bakanlığı Hibe Desteği ile 10.000-250.000 TL   arasında  hibe, 

İçişleri Bakanlığı İl Dernekler Yardımı  Hibe Desteği ile 5.000-150.000 TL   arasında  hibe, 

KDRP( Köye Dönüş ve Rehabilitasyon) Hibe Desteği ile hibe üst limiti yok (6.000.000 TL ’ye kadar),

Sabancı Vakfı Hibe Desteği ile 40.000-400.000 TL   arasında  hibe ,

Kalkınma Bakanlığı ( SODES ) Hibe ile 100.000-5000.000 TL   arasında  hibe  deseği,

Dünya Bankası (SRAP ) Hibe ile 5.000-50.000 TL   arasında  hibe,

Vb.

Dernekler için sağlanan hibe destekleri  gibi hibe alabileceğiniz  diğer hibe programlarını ve size  sunulan hibe desteği alma  çözümlerimizi görmek için tıklayınız.

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler