Logo Logo
Yenilenen Güncel 2017 Yılı Hibe Desteklerine Uyumlu; Kadınlar için Tekstil Atölyesi Kurulumu ve Tekstil Elemanı Yetiştirme Kursu Düzenlenmesi Black Seatrust Projeleri Örnek T.Hibe Almış Proje Dosyası
Yenilenen Güncel 2017 Yılı Hibe Desteklerine Uyumlu; Kadınlar için Tekstil Atölyesi Kurulumu ve Tekstil Elemanı Yetiştirme Kursu Düzenlenmesi Black Seatrust Projeleri Örnek T.Hibe Almış Proje Dosyası
Fiyatı
  • 0.00 TL
  • % 0
45 Gün Süreyle İnceleme
  • 0.00 TL
120 Gün Süreyle İnceleme
  • 0.00 TL
45 Gün Süre Uzatım Bedeli
  • 0.00 TL
120 Gün Süre Uzatım Bedeli
  • 0.00 TL
45 Gün için : 0.00 TL

120 Gün için : 0.00 TL

PROJEYİ DEĞERLENDİREN KURUM

T.HİBE DESTEĞİ ALMA DURUMU

BLACK SEATRUST HİBE PROGRAM %100’Ü  HİBE 25.000 DOLAR T.HİBE DESTEKLİ

PROJENİN İÇERİĞİ

Black Seatrust t. hibe desteği almış, toplam bütçesi 25.000 DOLAR olan Kadınlar İçin Tekstil Atölyesi Kurulumu Ve Tekstil Elemanı Yetiştirme Kursu Düzenlenmesi projesidir.Proje faaliyetleri sonucu elde edilecek proje çıktıları;

 

Beklenen Sonuçlar:

1.20 Kadın 120 gün sure ile Ev Tekstili konusunda eğitimlere katıldı. Kadınlara teorik ve pratik eğitimler verilerek Ev Tekstili konusunda belli bir nitelik kazandırıldı. Eğitimlerini tamamlayan kadınlar sertifiklarını aldı.

2.20 Kadın XX gün süre ile Satış, Pazarlama İş Sağlığı ve Güvenliği ile Web Sitesi İşletmenliği eğitimlerine katıldı.Bu eğitimler sonucunda kadınlar Temel Satış ve Pazarlama Kavramları hakkında bilgi sahibi olmalarının yanı sıra ………………. Dikiş Atölyesi için özel satış ve pazarlama stratejisi oluşturuldu.

3. 20 Kadın Toplumsal Cinsiyet, Anayasa, Medeni Kanun, İş Hayatında ve Sosyal Hayatta İletişim, Aile İçi Şiddet, Erken ve Zorla Evlilikler, Kadın Sağlığı ve Akraba Evlilikler gibi başlıklarda Güçlendirme Eğitimlerine de katılarak bilgi düzeyleri gelişti ve farkındalıkları arttırıldı.

4.……………………..Atölyesi açıldı ve üretime başladı. Üretimin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan mobilya donanımı ve diğer gerekli malzemeler alındı.

5.Kadınların ürettikleri ürünleri tanıtabilmek ve proje sonrası satış yapabilmelerini sağlamak için www………..com adlı bir Web Sitesi açıldı. Atölyede üretilen ürünler ve ürün katalogu web sitesine yüklendi, tanıtımı yapıldı ve satışı sağlandı. Ayrıca web sitesine ürün ekleme, silme, değiştirme, sipariş alma sipariş takibi duyuru hazırlama vb. işlemler yapıldı.

6.………………….. Dikiş Atölyesinde üretilen ürünler……….ilindeki 10 AVM de Ürün Tanıtım Günleri düzenlenerek ürün tanıtımı yapıldı, ve satışı gerçekleştirildi. AVM’ler ile işbirliği yapılarak Ev Tekstili Ürünleri Satış Zinciri kuruldu. Bağlantılı olarak ürün siparişi için Hastaneler, Kuaför Salonları, Güzellik Salonları Okullar, Spor Kulüpleri Café ve Restoran gibi işletme ve kurumlarla da görüşüldü.

7.Tasarımı kursiyerlere ait …………….. tarihi ve kültürel birikimini yansıtan koleksiyon hazırlandı ve Ajans Asya Turizm Şirketi tarafından organizasyonu gerçekleştirilen ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yörex Turizm Fuarı’nda sergilendi. Fuara Proje Ekibinden 3 kişi ve proje hedef kitlesindeki 5 kadın katıldı. Böylece kadınların ürettikleri ürünlerin fuarda kurulacak bir stantta sergilenerek ulusal ve küresel ölçekte tanıtımı pazarlanması ve satışı sağlandı.

8.Toplumsal ve kültürel Engellere Karşı El Ele adlı bir ulusal panel düzenlendi ve kadınların farkındalığı arttırıldı.

9.Proje kamuoyuna tanıtıldı. Bunun için 1 Basın Toplantısı ve 1 Sunum gerçekleştirilecek. Basın Toplantısına ilgili tüm paydaşlar davet edildi.

10.Proje faaliyetlerinin yer aldığı Broşür, Ürün Kataloğu, Kadının El Kitabı ve Eğitim Başvuru Kitabı vb. proje görünürlük materyalleri basıldı ve tüm paydaşlara postalandı. Ayrıca projenin en önemli çıktısı olan tüm proje faaliyetleri, projede yapılan çalışmalar, kullanılan yöntemler ve proje sonuçlarının yer aldığı Proje Sonuç Kitabı basıldı ve projenin somut bir hale gelmesi sağlandı. Kitap proje ortakları, kadın örgütleri, yerel kamu kuruluşları ve yerel basın vb. tüm paydaşlara ulaştırıldı. Sonuç Kitabı benzer alanda çalışan sivil toplum örgütlerine de faydalı oldu.

11.Proje Ekibi ve ortakları tarafından proje sonunda ortaya çıkması planlanan proje etkilerinin ölçülmesi için projenin amaç ve özel hedeflerinin ne kadarının gerçekleştiği, amaç ve özel hedeflere ne kadar katkıda bulunduğu ve proje süresince çıkan derslerin oylanması ile projenin İzleme-Değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca eş zamanlı olarak 1 Yuvarlak Masa Toplantısı düzenlendi; Bu toplantıda projenin etkileri, ulaşılan sonuçlar ve proje çıktıları tüm ortaklarla paylaşıldı.

12.Proje Ekibitarafındanraporlamayapıldı.Projedebugünekadargerçekleştirilenvegerçekleştirilemeyenfaaliyetler, elde edilen başarılar, karşılaşılan zorluklar ve alınan dersler ile ilgili proje Ara Raporu, Nihai Rapor ve Finansal Rapor hazırlandı.

 

Sizde ekte yer alan ve Black Seatrust desteği ile t.hibe almaya hak kazanmış proje dosyasını satın alıp inceleye bilir ve bu proje örneğinden yola çıkarak kendi dernek veya kar amacı gütmeyen kamu kurum ve kuruluşunuz için hemen çok kısa sürede eksiksiz bir Black Seatrust proje dosyası hazırlaya bilirsiniz. Üstelik satın aldığınız t.hibe desteği almış bu proje ile kendi başınıza- aracılara ve proje yazarlarına ihtiyaç duymadan- Black Seatrust Hibe projenizi hiç zorlanmadan hazırlar ve böylece hiçbir aracı ve danışman firmaya binlerce lira danışmanlık ve hibe projesi dosyası yazım bedeli ödemezsiniz. Burada yer alan Black Seatrust Programı kapsamında yüz binlerce lira t.hibe desteği almış bir birinden farklı ve çeşitli konularda hazırlanmış binlerce t.hibe desteği almış proje dosyası örneğini burada bulmanız mümkün . Ekte yer alan Black Seatrust t.hibe desteği almış proje örneklerinden satın alıp inceleyen binlerce müşterimiz gibi sizde kendi hibe başvurunuzu yapmak için en önemli evrak olan başvuru formunuzu bu proje örneğinden yola çıkaran çok kolay ve en doğru şekilde aracısız hazırlayabilir ve hibe projenizi tek başınıza doldurup hibe desteği alabilirsiniz. Burada Black Seatrust programı ana bileşenlerinden olan ; sosyal içerme, kültür , sanat ,spor ,eğitim ve istihdam ana başlıklarında çeşitli dernek, vakıf, birlik vb. kamu kurum ve kuruluşu da dahil farklı başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilik için hazırlanmış ve t.hibe desteği almış yüzlerce hibe projesi dosyasını tam ve eksiksiz olarak bütün bölümleri doldurulmuş olarak burada bula bilirsiniz.Yapmanız gereken hibe desteği almak istediğiniz proje konusu veya faaliyetlerine uygun olan ve burada yer alan t.hibe desteği almış Black Seatrust projeleri arasından sizin için en uygun olanını bulup satın almak ve bu örnek projeden yola çıkarak kendi projenizi hazırlayıp hibe desteğine başvuru yapmak.Satın aldığınız bu hibe projesini inceleyip sizde buradan t.hibe desteği almış proje satın alıp inceledikten sonra kendi projesini hazırlayan binlerce müşterimiz gibi çok kolay ve hızlı bir şekilde kendi hibe başvurunuz için Black Seatrust projesi hazılayabilir   ve bu yolla oluşturduğunuz proje faaliyetleri için yüzbinlerce lira hibe desteği alma imkanına erişirsiniz. Sizlerinde kendi Black Seatrust projenizi hazırlamanız için ihtiyacınız olan tek şey t.hibe desteği almış bir Black Seatrust projesi örneğidir, buradan t.hibe desteği almış bir Black Seatrust projesi örnek dosyası satın alan herkes okuma ve yazma bilme şartı ile kendi Black Seatrust Hibe başvurusunu yapıp hibe alma imkanına daha kolay erişir. Buradan örnek proje dosyası satın alan müşterilerimiz gibi sizde kendi projenizi yazıp proje hazırlatmak için hiçbir aracı danışman firmaya ihtiyaç duymaz ve bu firmaların sizden Black Seatrust projesi hazırlamak için binlerce lira proje yazım ( proje hazırlama)ücreti ödemezsiniz Ekte yer alan Black Seatrust Fonu proje dosyası yeni ve güncel olan Black Seatrust Destekleri yönetmeliğine uygun olan en yeni ve geçerli Black Seatrust başvuru şablonuna göre danışmanlık firmamız bünyesinde çalışan deneyimli ve profesyonel proje uzmanları tarafından hazırlanmış ve t.hibe desteği almıştır.Bu sebeple ekte yer alan ve hibe desteği almış Black Seatrust hibe desteği kapsamında kendinize ait bir Black Seatrust Fonu proje dosyası hazırlamanız için uygun ve eşsiz bir örnektir bu örneğe bakıp kendi projenizi çok kolay hızlı bir şekilde hiç zorlanmadan hazırlaya bilirsiniz.Bu marifet ile aracı firmalara Black Seatrust proje başvurusu hazırlatmak için 7.500-25.000 tl( + proje hibe almaya hak kazanınca %7 başarı pirimi yani ilave 35-45.000 tl ) ödemek zorunda kalmazsınız.Ayrıca buradan satın alıp inceleyeceğiniz Black Seatrust Fonu proje dosyası en yeni ve güncel hibe başvuru formu olduğu ve hibe desteği aldığı için bu proje sizlere kendi Black Seatrust projenizi hazırlarken inanamayacağınız kadar fayda sağlayacaktır.

 

PROJE ÖN İNCELEME

 

PROJE DOSYASININ İÇERİĞİ

25 SAYFA PDFBLACK SEATRUST T.HİBE PROJE DOSYASI

HAZIRLAYAN DANIŞMANDAN ÖZET BİLGİ

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN HİBE DESTEKLERİ

 

Bu sayfada  satışa sunulan proje örneği SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI için t.hibe desteği almış proje örneği dosyasıdır. Sivil Toplum Kuruluşları ülkemizde ve yurt dışında genel olarak dezavantajlı kesim olarak kabul edilmekte ve bu bağlamda ise bir çok hibe ve fon kuruluşu tarafından desteklenmektedir. Sivil Toplum Kuruluşları yani Dernekler ( ve bunun gibi dezavantajlı gruplar için olan dernekler-kadın, çocuk, vb.) çeşitli Avrupa Birliği Hibe Destekleri, Gençlik Spor Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı GAP ve DAP İdaresi,Kalkınma Ajansları vb. onlarca yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluş tarafından desteklenmektedir.

Dezavantajlı kesiminler için faaliyet sunan her dernek bahsi geçen bu hibe desteklerine başvuru yapıp dernek faaliyetleri için hibe desteği alabilir. Bu yönde hibe desteği almak isteyen dernek( vakıf, kurum ve kuruluş vb. kar amacı gütmeyenler) Aşağıda yer alan ve burada satışa sunulan hibe alma rehberleri ile aracı ve proje yazarı firmalara on binlerce lira ücret ödemeden ,sizden önce bu ürünlerden alan binlerce müşterimiz gibi hibe destekleri hakkında en doğru ve güncel bilgileri edinip ilgili hibe desteklerine kolay ve tek başına müracaat edebilir;

 

AVRUPA BİRLİĞİ HİBE DESTEKLERİNİ ALMA REHBERİ bu rehberi görmek için tıklayınız. Bu rehberi sizden önce satın alan binlerce müşteri referansımızı görmek için tıklayınız.

 

KALKINMA AJANSLARI DOĞRUDAN FAALİYET HİBELERİNİ ALMA REHBERİ bu rehberi görmek için tıklayınız. Bu rehberi sizden önce satın alan binlerce müşteri referansımızı görmek için tıklayınız.

 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI HİBELERİNİ ALMA REHBERİ bu rehberi görmek için tıklayınız. Bu rehberi sizden önce satın alan binlerce müşteri referansımızı görmek için tıklayınız.

 

Sivil toplum kuruluşlarına sağlanan hibe destekleri daha çok bilgi için tıklayınız.

 

HAZIRLAYAN DANIŞMAN/KURUM

SİZDEN ÖNCE BU ÜRÜNDEN ALANLAR

Bu ürün kategorisinden (T.Hibe Desteği Almış Black Seatrust Proje Örneği Dosyası ) ürün alan binlerce müşteri referansımızı görmek için tıklayınız.

YENİ PROJE HAZIRLAMA

Bu projeyi hazırlayan Danışman /Kuruma , kurum veya kuruluşunuza özgü kendinize özel, yeni bir Black Seatrust  Hibe Desteği veya diğer yurt içi ve yurt dışı hibe desteği başvurularınız için yeni bir proje dosyası hazırlatmak için tıklayınız.